Privacybeleid

Alle informatie die wij van u verzamelen via registratie en cookies wordt onder geen enkel beding doorgegeven aan derden. Wij voeren een streng en gericht privacybeleid en gebruiken uw gegevens om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, data compilaties en software is eigendom van Polydoor/MADE BY JRDN of haar leveranciers. Alle inhoud wordt beschermd door de internationale wetten op het auteursrecht. Deze site of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Polydoor/MADE BY JRDN.